Petje af!

Zoals voor iedereen zal 2020 – en een deel van 2021 – ook voor Kempenhaeghe en De Berkenschutse in het geheugen gegrift blijven staan als ‘het jaar van corona’. Voor leerkrachten en leerlingen van onze school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zette corona de wereld ‘op zijn kop’. Het vliegensvlug schakelen naar digitaal onderwijs is een prachtig voorbeeld van hoe De Berkenschutse haar wendbaarheid heeft laten zien. In ‘no time’ zijn lesprogramma’s ingericht die met veel creativiteit en zeker ook met oog voor het thuisfront van de leerlingen zijn uitgerold. Daarnaast bleven op school een aantal lesprogramma’s doorgaan. Want enkel digitaal onderwijs was voor een deel van onze leerlingen met extra behoefte aan ondersteuning echt een brug te ver. Doorlopend zijn daarom twee paden bewandeld; het digitale én het lokale. Dit laatste vroeg in verband met het zo goed mogelijk borgen van veiligheid voor medewerkers en leerlingen ook om tal van oplossingen en maatregelen. Met bewondering en verwondering hebben wij de tomeloze inzet van de medewerkers van De Berkenschutse gezien. ‘Het beste voor de leerlingen’ was steeds het adagium. Dat er naast het inspelen op continu wisselend corona-onderwijsbeleid ook nog energie is gestoken in expertiseontwikkeling en -overdracht, verdient een pluim. Lees in dit magazine hoe De Berkenschutse als onderwijsexpertisecentrum haar rol heeft gepakt in het verbinden van zorg en onderwijs. Dan concludeert u wellicht net als wij: “Petje af!” dr. Marlène Chatrou en drs. Nico Geurts MHA raad van bestuur Kempenhaeghe

Verbinden in coronatijd


Lesgeven

onder druk


Koppelen schoolondersteuning

en medische zorg


Kennis delen


Kennis bundelen


De organisatie


Feiten en cijfers


Contact en colofon