De Berkenschutse Sterkselseweg 65 5591 VE Heeze T (040) 227 93 00 E informatie@berkenschutse.nl W www.berkenschutse.nl Postbus 61 5590 AB HEEZE

Kempenhaeghe Sterkselseweg 65 5591 VE Heeze T (040) 227 90 22 E info@kempenhaeghe.nl W www.kempenhaeghe.nl Postbus 61 5590 AB HEEZE

Colofon Eindredactie: Mirjam Brennand. Communicatieadviseur Kempenhaeghe/De Berkenschutse Tekstbijdragen: Leonie Vink, Words, etcetera, Mirjam Brennand Coördinatie: Carolien Bakx, Monique van der Kruijs Fotografie: Henk Pluijm, Nicole Jans en Fred de Werdt Video: Gert-Jan Straalman Opmaak: Rob de Wit