Ingeborg Westerhof-Veerman


‘Versnellers', ofwel kleine, relatief eenvoudige en haalbare projecten, vormden in 2020 de eerste stapjes op weg naar de vorming van een zogenoemd ‘Kempenhaeghebreed kindcluster’ waarin de centra van Kempenhaeghe zorg en onderwijs voor kinderen nadrukkelijker integreren. Een van die versnellers is de geïntensiveerde samenwerking tussen Kempenhaeghe en De Berkenschutse wanneer een kind of jongere tijdelijk wordt opgenomen voor medische zorg. Afdelingsleider Speciaal Onderwijs en regisseur van het domein expertise Ingeborg Westerhof-Veerman is hierbij betrokken.

Theo Laureijs


Voor kinderen met epilepsie die een onderzoekstraject volgen op Kempenhaeghe is het belangrijk dat de informatie vanuit zorg en onderwijs op elkaar afgestemd wordt. Vanuit De Berkenschutse zijn een aantal ambulant onderwijskundig begeleiders (AOB’ers) waaronder Ria Koerhuis nauw betrokken bij deze samenwerking met Kempenhaeghe. Theo Laureijs, afdelingsleider van de dienst ambulante onderwijskundige begeleiding, legt uit dat de bestaande samenwerking met de verschillende Kempenhaeghe-poli’s in 2020 is herijkt. “Dat heeft ertoe geleid dat we een detacheringsovereenkomst hebben kunnen vormgegeven, waarbij zeven medewerkers van de dienst AOB aan verschillende Kempenhaeghe-programma’s deelnemen. Zij brengen hier hun onderwijsexpertise in.”

Inge Verbeek


Sinds 1 juli 2020 kent De Berkenschutse een nieuwe functie, die van sociaal pediater. Inge Verbeek tekent hiervoor. “Als sociaal kinderarts heb ik me na mijn opleiding tot kinderarts verder verdiept om kwetsbare kinderen in de breedste zin van het woord zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen.” Een dag per week is zij op De Berkenschutse te vinden; de andere dagen werkt zij op de polikliniek van het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe met kinderen met slaapproblemen en in het Maxima Medisch Centrum, waar zij zich, naast de algemene kindergeneeskunde, toelegt op kinderen met zorgen omtrent ontwikkeling en/of gedrag. Inge ziet duidelijk de toegevoegde waarde van haar nieuwe functie binnen De Berkenschutse. “Medische informatie is vaak abracadabra voor schoolpersoneel, zeker als het gaat om de complexe problematiek van de kinderen waar wij op school mee te maken hebben. Het is goed dat er iemand met een medische achtergrond is die de vertaalslag kan maken naar de schoolpraktijk.”

Lisette van Gemert


Patiënten met het Dravetsyndroom hebben vaker dan gemiddeld gedragsproblemen. Voor ouders is dit probleemgedrag, naast de aanvallen, een groot punt van zorg. Kinderen en jongeren met Dravet groeien op in een ‘context’: thuis, op school of in een woongroep. Door goed te kijken naar het gedrag én de omgeving is het mogelijk om het gedrag op een positieve manier te beïnvloeden.