Om het onderwijs toch doorgang te laten vinden in coronatijd, schakelde De Berkenschutse over op digitaal onderwijs. Docenten Lux Wiercx en Leo Hanssen én leerling Simon Claassens vertellen hoe zij dit hebben ervaren.

“Toen de school bij de eerste lockdown toch op dat moment onverwacht dicht moest, hadden we een paar dagen om Microsoft Teams in te richten, ervoor te zorgen dat de leerlingen alles hadden wat ze nodig hadden, én de lessen aan te passen”, vertelt Luc, docent natuur-/scheikunde in de onderbouw van het voortgezet speciaal onderwijs. Vanaf het begin zijn alle lessen in alle vakken gewoon doorgegaan. Dat was een goede keuze, volgens Luc, omdat de leerlingen van De Berkenschutse meer dan andere jongeren behoefte hebben aan sturing en structuur.

Creatiever In het begin vonden de leerlingen het leuk om online les te krijgen, maar dat sloeg na enkele weken om. “Sommige leerlingen konden het niet meer bolwerken. Begeleiding van ouders scheelt dan heel veel, maar vraagt ook veel inspanning.” Hij merkte dat docenten creatiever werden. “Iets simpels als huiswerk maken, stopt zonder goede begeleiding. Dan kun je als docent op je ‘online hoofd’ gaan staan, maar dat helpt niet. Dus ben ik punten gaan geven voor huiswerk en opdrachten maken.” (Leer)kwissen maakten de lessen interessant en om te voorkomen dat we het zicht op leerlingen zouden verliezen, werden enkele mentorleerlingen teruggehaald naar school. “Ik zie inmiddels wel de voordelen van online onderwijs voor leerlingen die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn. Zij kunnen hun energie beter verdelen en per saldo dus meer doen. En we hebben nu een schat aan online materiaal waar alle docenten profijt van hebben.”

Spieken Simon Claassens (14) zit in klas VM2/3a en is een van Luc’s mentorleerlingen. “Ik vond het wel jammer dat de scholen dichtgingen, maar ik kan prima thuiswerken”, vertelt hij. “Ik werkte in mijn eigen kamer en mijn zusje aan de keukentafel.” Toetsen was natuurlijk lastig tijdens de lockdown, omdat docenten niet kunnen controleren of er gespiekt werd. “Bij de toetsen die wel werden gehouden mocht je soms je boek erbij houden. En bij geschiedenis kregen we een vervangende opdracht. We moesten een essay schrijven over hoe het was om voor Napoleon te vechten in Rusland.”

Wekker Simon miste de andere kinderen op school en het tussen de lessen met elkaar praten. Hij vindt dat online lessen veel meer concentratie vereisen dan normale lessen. Het fijnste van online onderwijs? “Dat ik niet iedere dag buiten hoefde te wachten op de taxi. Ik kon mijn wekker een uur later zetten. En ik had meer tijd om mijn huiswerk te maken, spelletjes te spelen of naar buiten te gaan.”

Ingenieus Docenten in het praktijkonderwijs hebben op ingenieuze wijze het onderwijs voort kunnen zetten. Leo is leraar op de afdeling VSO arbeid en mentor van klas VAM2b. Hij geeft algemeen vormend onderwijs aan kinderen van 16-17 jaar en arbeidsspecifieke lessen over veiligheid en gezondheid, en arbeids- en motorische vaardigheden. “Alle kinderen in mijn klas krijgen onderwijs op hun eigen niveau. Ze hadden allemaal hun boeken thuis en iedereen kreeg wekelijks een individuele opdracht. Die stuurde ik op vrijdag per mail naar de kinderen én hun ouders of begeleiders.” Vier kinderen uit zijn klas, die extra begeleiding nodig hebben, kregen een dag- en weekplanning die consequent werd gecontroleerd.

Blije moeders Drie keer per week kwam de hele klas bij elkaar voor een Teams meeting, zodat iedereen elkaar even kon zien. En alhoewel de leerlingen online veel theorie kregen, verzon Leo er samen met zijn onderwijsassistente Claudy zoveel mogelijk praktische opdrachten bij. “Tijdens de lockdown-periode hebben de leerlingen hun eigen kamer opgeruimd, de badkamer gepoetst en de ramen gewassen. Van die opdrachten werden vooral de moeders dolenthousiast!”

Aanpassen Online werken vereist veel aanpassingen, zegt Leo. “Ik denk dat de kinderen plichtsgetrouw doen wat ze opgedragen wordt. Als leraar moet je ervoor zorgen dat ze niet teveel en niet te weinig doen. Regelmatig contact met de ouders om te horen hoe het ermee gaat, is dan belangrijk. Naarmate de lockdown vorderde, merkte ik dat het zwaarder werd voor kinderen en ouders. Maar datzelfde gold voor de docenten. We hebben veel meer uren gedraaid dan normaal, kregen te maken met veel meer papieren rompslomp en hadden een intensiever contact met leerlingen en ouders.” Hij is blij dat de scholen ondertussen weer – nog steeds met aanpassingen - open zijn. “Onze leerlingen hebben vooral baat bij fysieke lessen, beter dan dat wordt het niet.”


Trots en respect voor medewerkers, leerlingen en ouders

Het Eindhovens Dagblad publiceerde op 23 mei 2020 een uitgebreid artikel over De Berkenschutse in coronatijd. Onderstaand een excerpt uit het stuk: De sluiting van de school per 16 maart kwam niet helemaal onverwacht voor algemeen directeur Marije Hertroijs, die reageerde met “Toch werden we even van onze sokken geblazen.” Na het besluit om de schooldeuren te sluiten – behalve voor kinderen van ouders met vitale beroepen – werd er binnen drie dagen omgeschakeld naar onderwijs op afstand. Het in beeld houden van de leerlingen was daarbij de eerste zorg. Het inrichten van onderwijs op afstand heeft van onze medewerkers veel flexibiliteit en creativiteit gevraagd, maar ik ben er ontzettend trots op hoe snel iedereen dit heeft opgepakt. Met daarbij ook veel respect voor de leerlingen en hun ouders.” In korte tijd is er veel gebeurd. Voor ouders zonder computers zijn er laptops geregeld die door medewerkers van De Berkenschutse zijn afgeleverd. Sociale interactie Na de herstart van het onderwijs in mei kon een groot deel van de leerlingen weer dagelijks naar school. Een kleine groep leerlingen bleef vanwege hun gezondheid na overleg met artsen en ouders voorlopig thuis. Marije: “De zin om aan het werk te gaan was groot en dat zag ik ook bij de kinderen. Er kwam meer ruimte voor sociale interactie; iets wat nooit helemaal kan worden ondervangen in een digitale lesomgeving.” De kinderen vonden verrassend snel hun draai weer, zowel in het basis- als later in het voortgezet speciaal onderwijs. Speciale dank gaat uit naar ouders en verzorgers, die zich in veel gevallen meer in het onderwijs zijn gaan verdiepen, waardoor leerlingen gemotiveerd zijn gebleven.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies


Hart onder de riem

Marlène Chatrou en Nico Geurts van de raad van bestuur Kempenhaeghe staken de medewerkers van zowel zorginstelling Kempenhaeghe als onderwijscentrum De Berkenschutse een welverdiend hart onder de riem voor hun enorme inzet in deze lastige coronatijd.

Moeder Yvonne de Jong geeft waardering voor de manier waarop en de snelheid waarmee De Berkenschutse het onderwijs heeft omgegooid. “Omdat ik zelf ook thuis werk, werd het qua concentratie lastiger toen de kinderen online onderwijs gingen volgen. School gaf behoorlijk veel taken op, met de beste bedoelingen, maar als werkende ouder was het lastig om Stan daarin te ondersteunen. Daardoor konden we de extra taken niet uitvoeren, want de belasting werd te groot. Gelukkig was dat voor de school geen probleem; het was goed dat ze zoveel aanboden. En extra ondersteuning was direct beschikbaar toen ik daarom vroeg.”


Stan de Jong

“Ik moest ineens heel lang thuis werken. Dat was geen ramp. Thuis kon ik lekker tot rust komen.” Stan de Jong (12) uit Gemert zit in groep acht van het speciaal onderwijs op De Berkenschutse. Net als zijn klasgenootjes schakelde hij tijdens de lockdown over op online-onderwijs. Stan gaat sinds twee jaar naar De Berkenschutse. Iedere ochtend fietst hij naar een opstapplaats, van waaruit hij samen met andere kinderen per busje naar Heeze wordt gebracht. Hij heeft het naar zijn zin op De Berkenschutse. Bij de eerste lockdown kreeg Stan een werkplek in de woonkamer. Zijn zus Ilse (15) werkte vanuit de speelkamer en moeder Yvonne werkte eveneens thuis. Dat was handig, want zij konden Stan af en toe helpen met zijn taken. Stan vertelt: “Iedere dag was er een gezamenlijke start via Teams. Als de meester er nog niet was, gingen we chatten met de klas. We kregen taken van meester Bart of juffrouw Vera. Dat deden we in het programma Junior Einstein. Als je die af had, dan was je klaar voor de dag.” Volgens Stan ging het allemaal prima. “Alleen kreeg ik de hond niet altijd stil als hij aan het blaffen was, dat was wel lastig.”

Extra rusten Stan vond online werken makkelijker dan werken op school. “Ik kon zelf bepalen wanneer en hoe lang ik tussendoor rustte. Omdat je zelf je tijd indeelde, rustte ik na iedere taak even uit.” Heeft hij dingen gemist? “Ja, de andere kinderen uit de klas miste ik wel. Maar de taxirit van drie kwartier niet hoor. Ik kon wat langer uitslapen en had daardoor meer energie. En de tijd die over was heb ik lekker gebruikt om te gamen!” Quarantaine Tijdens de lockdown leerde Stan om met social media en met Teams te werken. Dat komt ook nu goed van pas, want onlangs nog moest de klas in quarantaine omdat een klasgenoot ziek was. En dat was niet verkeerd. “Af en toe mogen ze best een thuiswerkweekje geven”, besluit Stan.


Cliniclowns op bezoek

De CliniClowns brachten een digitaal bezoek aan klas SJK5 van De Berkenschutse. De kinderen hebben samen met Puk en Jip een verhaal bedacht over piraten, draken, een schat en verliefd zijn en heerlijk gelachen. Dankjewel en leuk dat de CliniClowns dit organiseerden voor de kinderen!


Nationale voorleesdagen

Ondanks het thuisonderwijs is er binnen het Jonge Kind Team van De Berkenschutse veel voorgelezen tijdens de Nationale Voorleesdagen. Door de juffen, door de 'biebjuf' en door ouders thuis. Zo proberen we het voorlezen samen te stimuleren. Er werden filmpjes opgenomen van boeken, zodat kinderen deze thuis konden kijken. In een andere klas werd er een KahootQuiz georganiseerd over 'Coco kan het!, maar ook andere spelletjes en activiteiten kwamen aan bod.


Koningsspelen online: zijn niet voor één gat te vangen

Het hoort er gewoon bij: de koningsspelen in de aanloop naar Koningsdag. Vanwege corona kon het niet fysiek plaatsvinden, maar de medewerkers van De Berkenschutse zijn niet voor een gat te vangen. Zij bedachten een fantastisch programma waaraan iedereen vanuit huis actief aan kon deelnemen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies