This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies


Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie - Optimaal adviseren

Mooier kan het bijna niet: doordat De Berkenschutse en De Waterlelie nauw zijn verbonden aan respectievelijk de expertisecentra Kempenhaeghe en Sein, en zich destijds gezamenlijk hebben verenigd in het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE), beschikken de ambulant onderwijskundig begeleiders (AOB’ers) van het LWOE over de meest recente informatie over epilepsie en onderwijs. Jeske Langenhuysen is als leidinggevende van het LWOE werkzaam voor SEIN bij De Waterlelie. Theo Laureijs is als leidinggevende van het LWOE werkzaam voor Kempenhaeghe en is lid van het managementteam van De Berkenschutse. Beiden zijn ze ervan overtuigd dat kennisdeling tussen de organisaties bijdraagt aan het genereren en borgen van specifieke expertise. “De binding met beide kenniscentra creëert een multidisciplinaire samenwerking. Daardoor kunnen we vanuit het medisch beeld de vertaalslag te maken naar onderwijskundige vraagstukken”, vertelt Theo. “AOB’ers van De Berkenschutse zijn gedetacheerd bij de verschillende poli’s en programma’s bij Kempenhaeghe. Zij krijgen up-to-date informatie over bijvoorbeeld de bijwerkingen van nieuwe anti-epileptica op cognitieve processen. Met deze kennis op zak kunnen we leerlingen met epilepsie en leerkrachten in het veld beter adviseren en begeleiden. Dat doen we overigens in heel Nederland.”

Begeleidingstrajecten In totaal werken bij De Berkenschutse en De Waterlelie zo’n 45 AOB’ers tezamen met enkele gedragswetenschappers onder de paraplu van het LWOE. Jaarlijks verzorgen zij zo’n 2.250 leerlingbegeleidingstrajecten. “We werken met arrangementen die verschillen in duur, aanpak en intensiteit. Naast de individuele trajecten bij leerlingen realiseren we ook voorlichting en scholing aan schoolteams, samenwerkingsverbanden en dergelijke“, vertelt Jeske. “Als er sprake is van een rustig medisch beeld en de onderwijskundige hulpvraag is beantwoord, stopt de begeleiding van het LWOE. Wanneer er enige tijd later rondom de leerling sprake is van een nieuwe onderwijskundige hulpvraag kan de begeleiding opnieuw worden opgepakt.”

Expertisedeling Net als De Berkenschutse kan meeliften op de medische kennis en expertise van Kempenhaeghe, geldt dit ook voor De Waterlelie richting SEIN. “We gebruiken elkaars expertise, doen aan kennisdeling. Onze AOB’ers ontvangen presentaties en lezingen van het Kinderepilepsiecentrum van SEIN en geven context en informatie over het onderwijs in relatie tot epilepsie. Zonder deze expertiseverwerving en –deling via de expertisecentra zou het LWOE niet kunnen bestaan”, aldus Jeske.

Samenkomen Gezien de landelijke verdeling - het zuiden van het land wordt bediend door De Berkenschutse; het noorden door De Waterlelie - opereren de combinaties De Berkenschutse/ Kempenhaeghe en De Waterlelie/SEIN afzonderlijk. Onder de paraplu van het LWOE komt de expertise echter samen. “We zijn gezamenlijke studiedagen en casusbesprekingen aan het organiseren en werken aan het opzetten van expertisegroepen en het genereren van blogs, alles om onze expertise op het gebied van epilepsie en onderwijs verder uit te bouwen”, aldus Jeske. Op de vernieuwde website van het LWOE (lwoe.nl) staat sinds april meer eigentijdse informatie, zoals filmpjes met ervaringsverhalen van leerlingen en een collegereeks gepresenteerd door AOB’ers met inhoudelijke thema’s als prikkelverwerking, het herkennen van epilepsie in de klas, angsten, werkgeheugen en plannen en organiseren. Daarnaast staan er op de nieuwe site inhoudelijke blogs, additionele informatie over epilepsie en het proces van aanmelding bij het LWOE.

Opbrengsten Zowel Jeske als Theo benadrukken het belang van de verbinding. “De opbrengsten hiervan nemen we mee het land in om onderwijsgevenden die kinderen met epilepsie begeleiden optimaal te kunnen adviseren.”